دکل های مخابراتی

دکل های مونوپل غالبا در مناطق شهری مورد استفاده قرار می گیرند . این نوع دکل ها بصورت تک پایه بوده و معمولا بصورت مخروطی شکل با سطح مقطع گرد ، ۶ وجهی ، ۸ وجهی و یا ۱۲ وجهی ساخته می شوند . بدین منظور ورق های فولادی با ضخامت های مورد نظر را با زوایای مناسب خم کرده تا تشکیل مقطع چند ضلعی مورد نظر را بدهند . گاهی اوقات جهت کاهش هزینه های خم کاری از مقاطع گرد آماده نظیر لوله ها نیز در ساخت دکل های مونوپل استفاده می شود .

نمونه پروژه های مربوط به دکل مونوپل