COMPANY

شرکت آرسین تک با مجموعه ای از مهندسان خبره جزو اولین شرکت ها در حوزه ساخت انواع سازه های فلزی خصوصا انواع دکل های مخابراتی/دکل مهاری/دکل خودایستامیباشد.

این شرکت تمامی مراحل انجام پروژه ها اعم از طراحی-ساخت و اجرا را توسط تیم متخصص خودانجام داده و تاکنون بیش از صدها پروژه شامل دکل های مهاریدکل خوایستا-دکل مونوپل و پل های هوایی را در پرونده کاری خود ثبت نموده است.

بیس ساخت این دکل های مخابراتی/دکل مهاری/دکل خودایستا همگی بر پایه فلز میباشد.

 

دکل مهاری G35

اورینگ وایتون

نمای رومی

بتن اکسپوز

 جی اف ار سی

جواد سبحانی

کوپلینگ لاستیکی

دیافراگم لاستیکی

لرزه گیر لاستیکی