پل هوایی عابر پیاده

پل هوایی عابر پیاده

پل هوایی عابر پیاده سازه ای عموما پیش ساخته است که معمولا در معابر پر تردد انسانی اجرا می شود.شرکت آرسین تک بیشتر پل های هوایی عابر پیاده را که در شهرهای ایران اجرا کرده از نوع خرپایی و با مقاطع گرد هستند . با این حال در بعضی از موارد از پل هایی با مقاطع ساخته شده از تیر و ورق استفاده کرده است .

تفاوت اصلی در این دو نوع سازه شکل ظاهری آنهاست . این بدان دلیل است که در فرآیند طراحی یک پل هوایی عابر نکته مهم تحمل سازه پل در برابر نیروهای وارده بر آن میباشد. لیستی ازاین نیروها در ذیل آورده شده است:

* نیروهای جانبی ناشی از باد

*نیروهای ناشی از بار زنده (عبور و مرور عابر پیاده از روی عرشه پل)

* نیروهای ناشی از بار مرده (وزن سازه پل)

* نیروهای ناشی از تغییرات دمایی

*نیروهای ناشی از زلزله

ملاحظات:

-هر نوع سازه از قبیل خرپایی لوله ای شکل و یا سازه ساخته شده با تیر و ورق یا سازه کابلی بایستی تحمل مقاومت در برابر این نیروها را داشته باشد .

-پارامتر زیبایی بصری سازه در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد .

-با توجه به طول زیاد عرشه پل هوایی عابر ، این سازه های بزرگ در بخش های کوچکتر (4 یا 6 یا 12 متری) ساخته می شوند .

-نکته مهم در تعیین ابعاد این بخش ها قابلیت حمل و نقل آنها تا محل نصب پل هوایی با کمترین هزینه می باشد .

-نوع اتصال بخش های مختلف عرشه پل به یکدیگر از نوع اتصال فلنچی اتکایی می باشد. قطر , تعداد و جنس پیچ و مهره های استغاده شده در اتصالات در مرحله طراحی و با توجه به میزان تنش موجود در هر اتصال مشخص می شود .

-جهت جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی سازه پل پس از تکمیل ساخت کلیه قطعات و بخش ها ابتدا توسط ضد زنگ و سپس دو لایه توسط رنگ پوشش داده می شود . نوع رنگ مورد استفاده در پوشش نهایی معمولا از جنس زینک ریچ می باشد . مقاومت این رنگ در مقابل خوردگی بیشتر بوده و باعث عمر بیشتر سازه پل می شود .

فونداسیون پل هوایی عابر پیاده :

با توجه به اینکه پل های هوایی عابر پیاده بر روی معابر شهری و جاده های برون شهری اجرا می شوند اجرای فونداسیون پل و مرحله نصب پل اهمیت زیادی خواهد داشت .

معمولا پل های هوایی عابر پیاده دارای دو یا سه ستون در زیر هر عرشه  هستند که این امر نشان دهنده اهمیت دقت بالا در اجرای فونداسیون پایه هاست . پی ها باید کاملا در یک خط اجرا شده و در یک تراز ارتفاع قرار گیرند . خطای بیش از حد مجاز باعث می شود عرشه پل به درستی بر روی ستون ها قرار نگیرد . مبنای طراحی فونداسیون پل های هوایی عابر ، اصل عدم واژگونی پل می باشد . با توجه به اینکه در بیشتر مواقع از سطوح جانبی عرشه پل به عنوان پایه های تبلیغاتی استفاده می شود ، با غالب در طراحی فونداسیون پل هوایی عابر بار باد جانبی می باشد .

در هنگام نصب عرشه پل هوایی عابر بر روی ستون ها با توجه به تردد افراد و وسایل نقلیه از معابربایستی نسبت به مسدود سازی موقت معبر اقدام شود. معمولا مدت زمان لازم جهت نصب عرشه بر روی ستون و به طبع آن مسدود کردن معبر بین 15 دقیقه تا 60 دقیقه می باشد . البته این زمان با توجه به نوع سازه متغیر میباشد که این خود نیازمند همکاری مراجع مربوطه خواهد بود .