دکل RDS

دکل خود ایستا RDS:

دکل RDS :

دکل های RDS به عنوان راه حلی سریع جهت راه ­اندازی سایت ارتباطی تلفن همراه شناخته می ­شود . این دکل ها دارای فونداسیونی پیش ساخته بوده که بصورت صفحات بتنی بر روی یکدیگر قرار می­ گیرند . بر روی این صفحات بولت هایی جهت نصب حفاظ دور تا دور دکل وجود دارد .

کلیه اجزای سایت RDS را می­توان بصورت پیچ و مهره­ای و قابل حمل اجرا نمود . این خصوصیت باعث کاهش زمان اجرای سایت­های مخابراتی و تلفن همراه بوده و همچنین با پایان یافتن ماموریت سایت می توان آن را بصورت کامل به همراه فونداسیون به محل جدید جابجا نمود .

آرسین تک آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی ، ساخت و نصب انواع دکل های مخابراتی ، دکل خودایستا ، دکل خود ایستا سه پایه ، دکل خودایستا سه پایه لوله نبشی ، دکل خودایستا سه پایه تمام نبشی ، دکل خودایستا چهار پایه تمام نبشی ، دکل خودایستا ICB ، دکل خودایستا RDS ، دکل مونوپل ، دکل منوپل ، دکل مهاری ، پل هوایی عابر و … می باشد .