دکل RDS

دکل خود ایستا RDS:

دکل RDS :

دکل های RDS به عنوان راه حلی سریع جهت راه ­اندازی سایت ارتباطی تلفن همراه شناخته می ­شود . این دکل ها دارای فونداسیونی پیش ساخته بوده که بصورت صفحات بتنی بر روی یکدیگر قرار می­ گیرند . بر روی این صفحات بولت هایی جهت نصب حفاظ دور تا دور دکل وجود دارد .

کلیه اجزای سایت RDS را می­توان بصورت پیچ و مهره­ای و قابل حمل اجرا نمود . این خصوصیت باعث کاهش زمان اجرای سایت­های مخابراتی و تلفن همراه بوده و همچنین با پایان یافتن ماموریت سایت می توان آن را بصورت کامل به همراه فونداسیون به محل جدید جابجا نمود .