دکل خودایستا لوله نبشی

دکل خودایستا لوله نبشی :

دکل خودایستا سه پایه لوله نبشی :

دکل خودایستا لوله نبشی نوعی از دکل هستند که مقاطع مورد استفاده در آن ها شامل لوله و نبشی می باشد .

لوله ها برای استفاده در پایه ها و نبشی ها برای المان های داخلی دکل استفاده می شوند . عموما از لوله هایی با درز مستقیم استفاده شده و به ندرت و تحت شرایط خاص از لوله های مانیسمان استفاده می شود .

متریال مورد استفاده در این نوع دکل ها معمولا ST37 بوده و در شرایط با بارگزاری بالا از انواع ST52  نیز استفاده می شود . دکل های از نوع لوله نبشی را می توان در ظرفیت های مختلف طراحی و اجرا نمود .

نوع اتصال نبشی های داخلی به پایه ها از نوع پیچ و مهره ای بوده به این صورت که نبشی ها به پلیت های جوشکاری شده برروی بدنه به وسیله پیچ و مهره بسته می شوند .

در هنگام ساخت این نوع دکل ها به دلیل وجود جوشکاری های زیاد بر روی بدنه لوله ها و به واسطه آن اعمال تنش های بالا این لوله ها دچار خمیدگی و پیچش می شوند که لازم است پس از عملیات گالوانیزاسیون به وسیله قالب های مخصوص تاب گیری شوند .

نوع اتصال پایه ها به یکدیگر از نوع فلنچی ساده با جوش دو طرفه می باشد که هر پایه به وسیله سه تا چهار پیچ با توجه به الزامات طراحی به پایه دیگر متصل می شود .