دکل خودایستا

دکل خودایستا:

دکل خودایستا سازه ای مرتفع و نسبتا سبک است که در شرایط محدودیت فضا می تواند راهکاری مناسب قلمداد شود. این نوع از دکل ها تا ارتفاع ۱۲۰ متر بصورت استاندارد قابل اجرا می باشند. ابعاد قاعده دکل بین ۵۰ سانتیمتر تا ۱۲ متر با توجه به نیازمندی های طراحی شامل سرعت وزش باد, محل نصب دکل, شرایط نصب دکل, نوع خاک و تجهیزات نصب شونده بر روی دکل متغیر است.

اجزای تشکیل دهنده:

اجزای تشکیل دهنده یک دکل خودایستا سه پایه لوله نبشی عموما از لوله و نبشی بال مساوی می باشند. با این حال از سایر مقاطع فولادی نظیر ناودانی و میلگرد صاف توپر نیز می توان استفاده کرد. جنس این متریال از فولاد با گرید ST37 و یا ST52 می باشد. هر جزء از دکل به گونه ای طراحی می شود تا نیروی وارد بر آن را با توجه به ارتفاع دکل و موقعیت آن جزء در دکل تحمل نماید. تعیین شکل ظاهری دکل و الگوی بریسینگ بستگی به ارتفاع و ظرفیت بارگزاری آنتن و دیش نصب شونده بر روی دکل دارد. اجرای الگوی بریسینگ به صورت K رو به پایین اقتصادی تر و بهینه خواهد بود. در مقابل با کاهش عرض دکل الگوی زیگ زاگ برای بریسینگ مناسب تر خواهد بود.

معمولا سطح مقطع دکل های خود ایستا با افزایش ارتفاع کاهش می یابد. هر چقدر فاصله پایه ها در پایین ترین نقطه دکل بیشتر باشد ظرفیت بارگذاری دکل (تحت شرایط محیطی ثابت و مقاطع فلزی یکسان) افزایش می یابد. اما وجود دکل خود ایستا با پایه ای با عرض کم ( narrow base)نیز برای مقاصد مختلف ساخته می شوند. با افزایش فاصله پایه ها می توان فونداسیون زیر هر پایه را بصورت منفرد اجرا کرد. در این شرایط هزینه ی ساخت دکل افزایش یافته و هزینه اجرای پی کاهش می یابد. با این وجود چنانچه فاصله پایه ها از حد مشخصی کمتر باشد, هزینه ساخت دکل کاهش یافته و با توجه به افزایش ابعاد فونداسیون یکپارچه زیر دکل هزینه اجرای پی افزایش می یابد. در عمل با توجه به شرایط محیطی و محدودیت های عملیاتی و مالی می توان حالتی بهینه را اجرا نمود .

قیمت دکل خودایستا:

قیمت یک دکل خودایستا با توجه به کاربری آن تابع عوامل مختلفی نظیر تعداد و ابعاد تجهیزات نصب شونده بر روی آن و همینطور محدودیت فضا جهت اجرای فونداسیون  دکل می باشد. در زیر لیست قیمت دکل خود ایستا طراحی شده توسط شرکت آرسین تک قابل مشاهده می باشد.

د محصول: BS15M3X-PA80X40 ارتفاع دکل ۱۵ متر سرعت باد طراحی ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت قابلیت نصب ۴ عدد دیش با فطر ۶۰ سانتیمتر قیمت ۴۵ میلیون تومان قیمت دکل خودایستا ۱۵ متری

کدمحصول:BS15M3X-PA80X40

 • ارتفاع دکل:۱۵ متر
 • سرعت باد طراحی:۱۲۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب دیش: ۴ عدد دیش باقطر۶۰ سانتی متر
 • قیمت:۴۵ میلیون تومان

قیمت دکل خودایستا ۱۵ متری

کدمحصول:BS15M3X-PA100X40

 

 • ارتفاع دکل:۱۵ متر
 • سرعت باد طراحی:۱۲۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب دیش: ۷ عدد دیش باقطر۶۰ سانتی متر
 • قیمت:۵۵ میلیون تومان

دکل خودایستا ICB ارتفاع ۳۰ متری

کدمحصول:BS30M-ICB-155X50

 • ارتفاع دکل:۳۰ متر
 • سرعت باد طراحی:۱۶۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب دیش: ۳ عدد دیش باقطر۱۱۰ سانتی متر
 • قیمت:۱۱۰ میلیون تومان

قیمت دکل صاعقه گیرکدمحصول:BS9M3X-PR42X0

 • ارتفاع دکل:۹ متر
 • سرعت باد طراحی:۱۲۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب :نصب سیستم صاعقه گیر
 • قیمت:۱۸ میلیون تومان

کدمحصول:BS24M-3X-BA250X70

 • ارتفاع دکل:24 متر
 • سرعت باد طراحی:۱۲۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب دیش: ۶ عدد دیش باقطر۶۰ سانتی متر
 • قیمت:۹۰ میلیون تومان

کدمحصول:BS24M-3X-PA100X30

 • ارتفاع دکل:۲۴متر
 • سرعت باد طراحی:۱۲۰ کیلومتر برساعت
 • قابلیت نصب :نصب سیستم صاعقه گیر
 • قیمت:۶۰ میلیون تومان