پروژه دکل خودایستا

پروژه دکل خود ایستا

شرکت آرسین تک با داشتن بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در زمینه پروژه دکل خودایستا دهها پروژه را با موفقیت به اتمام رسانده است. در زیر به نمونه کوچکی از پروژه های تکمیل شده توسط تیم مهندسی و اجرا شرکت آرسین تک اشاره شده است.