2019-12-16

8دکل مونوپل 8 متری برج میلاد تهران

2020-01-04

8دکل مونوپل 15 متری گلستان

2020-01-07

پایه دوربین 5 متری کرج

2020-01-11

پایه دوربین 6 متری گلستان

پایه دوربین ۶ متری دز طراحی این پایه دوربین ۶ متری پارامتر های تاثیرگذار مانند سرعت وزش باد و ضخامت یخبندان و همچنین ابعاد و عملکرد […]