پروژه ها

پروژه ها

شرکت آرسین تک با ۱۲ سال سابقه در صنعت ساخت دکل های مخابراتی و پل فلزی, پروژه های متنوعی را در سراسر کشور اجرا نموده است.

فرآیند طراحی, ساخت و نصب این پروژه ها توسط تیم مجرب شرکت آرسین تک انجام شده است. اولین فرآیند با دریافت اطلاعات اولیه از مختصات پروژه و همچنین نیازمندی های کار فرما شروع می شود.