نصب دکل و پل فلزی

نصب دکل و پل فلزی :
مهمترین مرحله و در عین حال پر مخاطره ترین مرحله در فرآیند اجرای سازه های فلزی مرحله نصب آنها می باشد. نصب دکل های مهاری سبک نظیر دکل G35 و G45 توسط ابزاری به نام جین پل و بصورت کاملا دستی انجام می شود. در فرآیند نصب این دکل ها یک نفر در پای دکل بخش های 3 متری دکل را به ترتیب توسط طناب و قرقره قرار گرفته بر روی جین پل به طرف بالا کشیده و نفر دیگر که بر روی قطعات نصب شده قبلی و در نوک آن کنار جین پل ایستاده قطعه بالا کشیده شده را در محل خود قرار داده و اقدام به بستن پیچ و مهره ها می نماید. با تکرار این مراحل برای همه قطعات 3 متری در نهایت دکل بصورت کامل و جزء به جزء نصب می شود.
در دکل های مهاری سنگین تر نظیر دکل مهاری G80 و همچنین دکل های خودایستا با توجه به سنگین بودن قطعات استفاده از جرثقیل متناسب با ارتفاع دکل اجتناب ناپذیر است. هر چند گاها در نصب دکل های خودایستا اجزاء دکل بصورت دستی بالا کشیده میشوند و در محل مورد نظر نصب می شوند. در بعضی از انواع دکل ها قطعات آنها در محل نصب و بر روی زمین مونتاژ شده و سپس توسط جرثقیل دکل مونتاژ شده را بلند کرده و بر روی فونداسیون از پیش اجرا شده نصب می کنند. در این روش محدودیت های طراحی و اجرا بایستی مد نظر قرار گیرند.
در نصب پل های هوایی عابر پیاده از جرثقیل هایی با ظرفیت بالا استفاده می شود. در ابتدا ستون ها در محل مورد نظر بصورت کاملا تراز نصب می شوند. سپس قطعات از پیش ساخته شده عرشه پل که معمولا بصورت 6 متر یا 12 متری هستند کنار هم قرار گرفته و توسط پیچ و مهره ها به یکدیگر بسته شده تا عرشه پل بصورت کامل مونتاژ شود.در نهایت با کمک جرثقیل عرشه را بلند کرده و بر روی ستون ها قرار داده و اتصالات مربوطه را تکمیل می نمایند.