فونداسیون پیش ساخته

فونداسیون پیش ساخته

جهت جلوگیری از واژگونی دکل و پایداری بیشتر آن لازم است از ساختار ترکیبی از بتن و فلز به عنوان تکیه گاه زیر دکل استفاده کرد . این ساختار به هم تنیده فلز و بتن فونداسیون یا شالوده بتنی نام دارد. وزن مخصوص فونداسیون بتنی حدود 2400 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. در دکل های مرتفع که ابعاد فونداسیون آنها بزرگ می باشد با گودبرداری محل و جایگذاری آماتور و بتن ریزی اقدام به اجرای فونداسیون می شود. اما در بعضی از مواقع امکان بتن ریزی در محل نبوده یا به دلیل شرایط جوی و امکان یخ زدگی بتن تیم اجرا مجاز به بتن ریزی نمی باشد. در این مواقع راه حل موثر استفاده از فونداسیون پیش ساخته می باشد.

فونداسیون پیش ساخته در ابعادی ساخته می شود که عملا امکان جابجایی و جایگذاری آن در محل اجرا را داشته باشد. چنانچه ابعاد فونداسیون طراحی شده به گونه ای باشد که وزن آن بالاتر از ظرفیت وسیله نقلیه حمل یا بالاتر از ظرفیت جرثقیل باشد از فونداسیون چند گانه استفاده می شود. عملا در دکل مونوپل و تک پایه از فونداسیون های پیش ساخته استفاده می شود. شکل هندسی این فونداسیون بصورت قیف معکوس می باشد. این شکل بخاطر افزایش کارایی فونداسیون و در عین حال کاهش وزن و هزینه آن می باشد.