ارتفاع دکل:6 متر
کاربری:مناسب پلاک خوان
قیمت فروش:22 میلیون