دکل دوربین پلاک خوان کد PL140

ارتفاع دکل :۶ متر
طول بازو: ۶ متر
سرعت باد طراحی: ۱۲۰KM/H
قیمت : ۳۷ میلیون تومان
حداقل تعداد سفارش : ۱ عدد