دکل مونوپل مخابراتی

دکل مونوپل

دکل مونوپل مخابراتی

دکل منوپل مخابراتی نوعی از دکل های تک پایه هستند که برای کاربری های مخابراتی از قبیل ارسال و دریافت امواج مغناطیسی و رادیویی کاربرد دارند .

طرح کلی این دکل ها به دو صورت مقطع چندضلعی و مقطع گرد می باشد .

در طرح های با مقطع چند ضلعی ساختار دکل بصورت 6 ضلعی ، 8 ضلعی و 12 ضلعی بوده که هر چه ارتفاع دکل افزایش می یابد سطح مقطع دکل کوچکتر می شود .( ساختار مخروطی یا باریک شونده)

در طرح با مقطع گرد از مقاطع لوله ای شکل استفاده می شود بدین صورت که هرچه ارتفاع دکل افزایش می یابد قطر دکل کاهش می یابد . معمولا از لوله هایی با طول 6 متر و ضخامت جداره مختلف استفاده می شود . ساختار توزیع تنش در دکل های تک پایه به گونه ای است که در بدنه دکل نیروهای کششی و فشاری و خمش و ممان وجود دارد .

معمولا تنش ناشی از خمش غالب بوده و در وسط دکل و پایه دکل بیشتر از سایر نقاط است . با توجه به تک پایه بودن دکل و وجود گشتاور زیاد در پای دکل تمایل به چرخش و واژگونی در این نوع دکل ها بیشتر از سایر انواع دکل بوده و به همین دلیل در طراحی فونداسیون دکل های تک پایه تحمل خمش و واژگونی در فونداسیون مدنظر قرار می گیرد .

در دکل های تک پایه تغییر مکان در نوک دکل از سایر انواع دکل بیشتر می باشد . حداکثر تغییر مکان مجاز در نوک دکلهای مونوپل مخابراتی معادل 0.5 درجه می باشد . نوع اتصال بخش های دکل مونوپل مخابراتی معمولا بصورت فلنچی بوده ولی گاها از اتصال آستینی نیز استفاده می شود .