دکل مهاری G65 و بیشتر

دکل مهاری

دکل مهاری G65  و بیشتر

با افزایش ارتفاع دکل و یا نیاز به استفاده از تجهیزات مخابراتی و رادیویی بیشتر بر روی دکل لازم است که از دکل هایی با مقاطع و ابعاد بزرگتر و متریال مقاومتر استفاده کرد .

در دکل های مهاری G65 فاصله بین دو پایه دکل ۶۵ سانتیمتر بوده و قطر خارجی هر پایه دکل ( لوله ای شکل) ۴۲ سانتیمتر می باشد . همچنین اجزای داخلی دکل ( بریسینگ) از میلگرد توپر با قطر ۱۲ میلیمتر استفاده می شود .

دکل مهاری G65 را می توان تا ارتفاع ۷۲ متر اجرا کرد ( جهت نصب دو دیش سالید با قطر خارجی ۶۰ سانتیمتر در بالاترین نقطه دکل ) .

جهت کاربری هایی با بارگذاری بیشتر از دکل هایی با فواصل بین دو پایه بیشتر استفاده میشود . مقاطع استفاده شده در آنها بایستی ضوابط مورد نیاز در آیین نامه ها را تامین نمایند . پایه های دکل که بیشتر از نوع لوله بوده بایستی در مقابل نیروی محوری ناشی از فشار مقاوم باشند . همچنین با توجه به خرپایی بودن سازه دکل های مهاری و عدم وجود ممان اینرسی در این اجزای داخلی  این دکل ها ( بریسینگ) ، این اجزا فقط برای تحمل نیروهای فشاری و کششی طراحی میگردند . پارامتر مهم در طراحی این اجزا ” ضرایب لاغری” آنها می باشند . این ضرایب نشان دهنده میزان تحمل اجزای فشاری در برابر کمانش جانبی را نشان می دهند .

کلیه اجزای دکل پس از ساخت بایستی گالوانیزه گرم شوند . میزان ضخامت پوشش روی بر روی سطوح دکل براساس آیین نامه های مربوطه از جمله ASTM A123 تعیین می گردد . عموما جهت سطوحی با ضخامت ۲ تا ۳۰ میلیمتر میزان ضخامت پوشش روی بین ۶۰ تا ۱۱۰ میکرون ایده آل خواهد بود .

آرسین تک آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی ، ساخت و نصب انواع دکل های مخابراتی ، دکل خودایستا ، دکل خود ایستا سه پایه ، دکل خودایستا سه پایه لوله نبشی ، دکل خودایستا سه پایه تمام نبشی ، دکل خودایستا چهار پایه تمام نبشی ، دکل خودایستا ICB ، دکل مونوپل ، دکل منوپل ، دکل مهاری ، دکل مهاری G35 ، دکل مهاری G45 ، دکل مهاری G45 ، دکل مهاری چهار وجهی G45 ، دکل مهاری G65 و بیشتر ، پل هوایی عابر و … می باشد .