دکل مهاری G65 و بیشتر

دکل مهاری G65  و بیشتر

با افزایش ارتفاع دکل و یا نیاز به استفاده از تجهیزات مخابراتی و رادیویی بیشتر بر روی دکل لازم است که از دکل هایی با مقاطع و ابعاد بزرگتر و متریال مقاومتر استفاده کرد .

در دکل های مهاری G65 فاصله بین دو پایه دکل 65 سانتیمتر بوده و قطر خارجی هر پایه دکل ( لوله ای شکل) 42 سانتیمتر می باشد . همچنین اجزای داخلی دکل ( بریسینگ) از میلگرد توپر با قطر 12 میلیمتر استفاده می شود .

دکل مهاری G65 را می توان تا ارتفاع 72 متر اجرا کرد ( جهت نصب دو دیش سالید با قطر خارجی 60 سانتیمتر در بالاترین نقطه دکل ) .

جهت کاربری هایی با بارگذاری بیشتر از دکل هایی با فواصل بین دو پایه بیشتر استفاده میشود . مقاطع استفاده شده در آنها بایستی ضوابط مورد نیاز در آیین نامه ها را تامین نمایند . پایه های دکل که بیشتر از نوع لوله بوده بایستی در مقابل نیروی محوری ناشی از فشار مقاوم باشند . همچنین با توجه به خرپایی بودن سازه دکل های مهاری و عدم وجود ممان اینرسی در این اجزای داخلی  این دکل ها ( بریسینگ) ، این اجزا فقط برای تحمل نیروهای فشاری و کششی طراحی میگردند . پارامتر مهم در طراحی این اجزا ” ضرایب لاغری” آنها می باشند . این ضرایب نشان دهنده میزان تحمل اجزای فشاری در برابر کمانش جانبی را نشان می دهند .

کلیه اجزای دکل پس از ساخت بایستی گالوانیزه گرم شوند . میزان ضخامت پوشش روی بر روی سطوح دکل براساس آیین نامه های مربوطه از جمله ASTM A123 تعیین می گردد . عموما جهت سطوحی با ضخامت 2 تا 30 میلیمتر میزان ضخامت پوشش روی بین 60 تا 110 میکرون ایده آل خواهد بود .