دکل خود ایستا چهار پایه تمام نبشی

دکل خود ایستا تمام نبشی :

دکل خودایستا چهار پایه تمام نبشی :

این نوع دکل­ها دارای چهار پایه بوده و کلیه مقاطع مورد استفاده از نوع نبشی هایی استاندارد با دو بال مساوی می­باشد. معمولا این نوع دکل­ها دارای ظرفیت بالای بارگذاری بوده و به دلیل وزن بالاتر دکل هزینه اجرای آن نسبت به سایر انواع دکل بیشتر خواهد بود.

با توجه به عدم وجود فرآیند های جوشکاری و خمکاری سرعت ساخت در این نوع دکل ها بالاتر خواهد بود . با توجه به وجود چهار پایه در این نوع دکل ها ، تحمل خمش در پایه دکل بالاتر می­ باشد . به همین دلیل در مواقعی که فضای موجود جهت احداث دکل محدود است ، دکل های چهارپایه با فواصل کم در پایه ها مناسب خواهد یود .

آرسین تک آماده ارائه خدمات در زمینه طراحی ، ساخت و نصب انواع دکل های مخابراتی ، دکل خودایستا ، دکل خود ایستا سه پایه ، دکل خودایستا سه پایه لوله نبشی ، دکل خودایستا سه پایه تمام نبشی ، دکل خودایستا چهار پایه تمام نبشی ، دکل مونوپل ، دکل منوپل ، دکل مهاری ، پل هوایی عابر و … می باشد .